Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Holiadur cwsmeriaid


Summary (optional)
start content

Dywedwch wrthym am eich profiad

Mae’r Gwasanaethau Profedigaeth wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth proffesiynol a gofalgar o safon.

Os ydych chi wedi trefnu gwasanaeth yn yr amlosgfa neu wasanaeth claddu yn y 12 mis diwethaf, fe hoffem glywed eich barn. Dywedwch wrthym sut brofiad oedd defnyddio'r gwasanaeth drwy gwblhau'r holiadur byr hwn.

Byddwn yn trin yr wybodaeth a ddarperir yn gyfrinachol a bydd o gymorth i ni i wella ein gwasanaeth.

 

end content