Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Mynwentydd


Summary (optional)
Mae 11 mynwent yn Sir Conwy. Gallwn gynnig claddedigaethau ar gyfer pob enwad ac mae gan 3 fynwent ardal claddu mewn coetir.
start content

Mae'r mynwentydd ar agor 24 awr y dydd trwy'r flwyddyn.

Gallwch ffonio'r Rheolwr a'i staff i drafod unrhyw fater sy'n ymwneud â materion mynwentydd neu amlosgfa ar 01492 577733, anfon e-bost at GwasanaethauProfedigaeth@conwy.gov.uk neu ddefnyddio'n ffurflen gysylltu.

EnwCyfleusterauHygyrcheddMath o gaethiwed

Mynwent St Agnes - Conwy
22-24 St. Agnes Road
Conwy

 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi - dim beddi newydd
 • Claddu Llwch - dim beddi newydd

Bron y Nant Cemetery
Ffordd Glan y Wern
Mochdre
Bae Colwyn
LL28 4YN

 • Swyddfa'r Fynwent
 •  2 Capel
 •  Crematorium
 •  Toiledau
 •  Dwr
 •  Gardd Goffa
 •  Posibiliadau coffa amrywiol

Yn hygyrch i bawb

 • Cofebion Sanctaidd
 • Cilfachau wal
 • Llefydd Beddi
 • Claddu Llwch
 • Gwasgaru Llwch

 

Mynwent Cae'r Melwr - Llanrwst
Llanrwst

 • Toiledau
 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi
 • Claddu Llwch

Mynwent Erw Hedd - Betws y Coed
Betws y Coed

 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi
 • Claddu Llwch

Mynwent Y Gogarth - Llandudno
Llandudno

 • Dwr
 • Toiledau

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi - llefydd cyfyngedig yn unig
 • Claddu Llwch - llefydd cyfyngedig yn unig

Mynwent Llangwstenin - Glanwydden
Glanwydden

 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi
 • Claddu Llwch

Mynwent Rhandir Hedd -  Llanfairfechan
Aber Road
Llanfairfechan
LL30 0HR

 • Toiledau
 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi
 • Claddu Llwch
 • Claddedigaeth ar Goetir

Mynwent St Gwynan - Dwygyfylchi
Glan yr Afon Road
Dwygyfylchi
LL34 6UD

 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi - dim beddi newydd
 • Claddu Llwch - dim beddi newydd

Mynwent Erw Feiriol - Llanfairfechan
Llanfairfechan

 • Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi - dim beddi newydd
 • Claddu Llwch - dim beddi newydd

Mynwent Llanrhos
Conway Road
Llanrhos
Llandudno
LL30 1RN

 • Toiledau
 • Dwr
 • Plac sedd
 • I Bawb

Yn hygyrch i bawb

 • Llefydd Beddi
 • Claddu Llwch
 • Rhan i Blant
 • Claddedigaethau Moslemaidd
 • Claddedigaethau Iddewig
 • Claddedigaeth ar Goetir

Mynwent Tan y Foel - Penmaenmawr
Penmaenmawr

- Toiledau
- Dwr

Yn hygyrch i bawb

 • Math o Gladdedigaeth
 • Llefydd Beddi Claddu Llwch
 • Claddedigaeth ar Goetir –pan fydd yr estyniad newydd yn barod

 

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content