Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaethau Angladd


Summary (optional)
start slider

end slider
start grid

Amlosgfa a Mynwentydd

Gall hyd at 30 o bobl (gan gynnwys aelodau o’r teulu) fod yn bresennol mewn gwasanaeth yn un o’n capeli.

Gall hyd at 50 o bobl (gan gynnwys aelodau o’r teulu) fod yn bresennol mewn angladd yn yr awyr agored yn un o fynwentydd Conwy.

Mae’n rhaid i alarwyr ddilyn y rheolau ynglŷn â gorchuddio wynebau, hylendid a chadw pellter cymdeithasol o 2 fetr.

start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid