Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dystysgrif Geni


Summary (optional)
Os digwyddodd yr enedigaeth yn Sir Conwy, gallwch brynu copi o’r dystysgrif geni yn Swyddfa Gofrestru Llandudno.
start content

Os cafodd yr enedigaeth ei chofrestru yn rhywle arall – cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestru yn yr ardal lle cafodd y person ei eni:

Mae dau fath o Dystysgrif Geni:

Tystysgrif Geni (Llawn):

Gwybodaeth ar y dystysgrif:   Mae ei hangen ar gyfer:
Enw’r ardal lle digwyddodd yr enedigaeth dyddiad a man geni, enw, rhyw, ac enwau’r rhieni. Gwneud cais am basport y DU    


Tystysgrif Geni (Fer):

Gwybodaeth ar y dystysgrif:Mae ei hangen ar gyfer
Enw, rhyw, dyddiad geni ac ardal geni. Gwneud cais am fudd-dal plant. 


Sut i wneud cais (os cafodd yr enedigaeth ei chofrestru yng Nghonwy):

Trwy ffonio:

  • 01492 576525

 

end content