Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Banciau Bwyd


Summary (optional)
Mae Banciau Bwyd wedi'u sefydlu ar gyfer achosion o argyfwng, i helpu  pobl drwy gyfnodau o ddiffyg arian dros dro pan na allant fforddio prynu bwyd.
start content

Yn gyffredinol, mae angen i unigolyn gael ei atgyfeirio i gael parsel bwyd gan weithiwr proffesiynol (e.e. Gweithiwr Cymdeithasol, Swyddog Budd-daliadau, Cynghorydd Lleol, Addysg, yr Heddlu, Parchedig ac ati,) sy’n ymwybodol o’u sefyllfa.


Banciau bwyd:


Mae yna nifer o fanciau bwyd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Gweler y tabl isod am fwy o wybodaeth a manylion cael gafael ar y gwasanaeth.  

Enw’r Banc BwydCyfeiriadManylion CyswlltOriau AgorOes angen atgyfeiriad?

Banc Bwyd Ardal Abergele 

Platfform 2,
Gorsaf Drenau Abergele a Phensarn,
Station Approach,
Pensarn,
Abergele,
LL22 7PQ

Rhif Ffôn: 01745 826570

Cyfeiriad E-bost:
info@abergeledistrict.foodbank.org.uk 

10am – 2pm

Dydd Llun, dydd Mercher a dydd Iau

 OES

Banc Bwyd Ymddiriedolaeth Trusell Bae Cinmel

Eglwys Bae Cinmel,
83 St Asaph Avenue,
Bae Cinmel,
LL18 5EY

Rhif Ffôn: 01745 369450

Rhif Ffôn Symudol: 07841 678889

Cyfeiriad e-bost:
admin@kinmelbaychurch.org.uk

11am – 1pm

Dydd Mawrth a Dydd Gwener

 OES

Banc Bwyd Hope Restored Llandudno

Eglwys y Bedyddwyr, Penmorfa

Ffoniwch Brenda ar 07564991789 i drefnu 

Cyfeiriad E-bost:
harveyfogg@hotmail.com

9.30am tan 12.30am

Dydd Llun i ddydd Sadwrn

 

Canolfan Gymunedol Tŷ Hapus, Llandudno

 

Rhif Ffôn: 01492 472482 

Cyfeiriad e-bost:
Jayne.black@tyhapus.com

   

Banc Bwyd Llanfairfechan

Ar gael i drigolion Llanfairfechan yn unig o ganol mis Awst 2021 

Gwasanaeth danfon i’r cartref o fewn 2 awr i dderbyn y cais cyntaf

Rhif ffôn: 07413134332  

E-bost: llanfoodbank2018@gmail.com

7 diwrnod yr wythnos

NAC OES
Banc Bwyd Penmaenmawr

Ar gyfer trigolion Penmaenmawr, Dwygyfylchi a Chapelulo yn unig
 

Rhif ffôn 07886 605474 (Jason)

Cyfeiriad e-bost: 
Jason.newmodelarmy@gmail.com

   
Banc Bwyd Blaenau Ffestiniog

Ar gyfer trigolion Dolwyddelan yn unig

Eglwys Dewi Sant, Heol yr Eglwys, Blaenau Ffestiniog

Mae angen atgyfeiriad drwy’r Parch Simon Freeman: 01690 750458

E-bost sure.welsh208@btinternet.com

   OES

Banc Bwyd Conwy

MANNAU CASGLU:

Canolfan SPYCE, Rhiw Road, Bae Colwyn LL29 7TG

Holborn House, Glyn y Marl Road, Cyffordd Llandudno, LL31 9NS

Dawn Centre, 35 – 37 Prince's Drive, Bae Colwyn, LL29 8PD 

Siop Elusen Pensarn, Marine Road, Pensarn. 

Rhif ffôn: 07301519810 

Cyfeiriad e-bost:
conwyfoodbank@gmail.com

Mae gwasanaeth danfon i’r cartref ar gael mewn rhai achosion.

OES

 

Gwasanaethau Rhannu Bwyd / Banc Bwyd Eraill:

Enw’r Banc BwydManylion CyfeiriadManylion CyswlltOriau AgorOes angen atgyfeiriad?

Cyswllt Cymunedo Sant Joseff a Chymdeithas Sant Vincent De Paul

Ar gyfer Bae Colwyn a'r cyffiniau

Darparu nwyddau i unigolion diamddiffyn a helpu gyda cheisiadau eraill gan unigolion.  Mae gorchuddion wyneb ar gael yn rhad ac am ddim hefyd. 

Eglwys Gatholig Sant Joseff,
63 Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7LG

Ysgrifennydd - Leanne Bell

Ffon: 07903700036

Cyfeiriad e-bost:
office@stjosephsrcc.org.uk

9am - 7pm 

7 diwrnod yr wythnos  

 

NAC OES
Gwasanaeth Rhannu Bwyd Crest

Mae bwyd yn rhad ac am ddim ond yn gyfyngedig i un llond bag (a gyflenwir / y gellir ei ailddefnyddio) o nwyddau i bob cwsmer ar bob ymweliad, i sicrhau y gellir cyflenwi i nifer eang ar draws y gymuned. 

Ferry Farm Road,
Cyffordd Llandudno,
LL31 9SF

Rhif ffôn: 01492 596783

Cyfeiriad e-bost:
info@crestcooperative.co.uk

11am-12pm Dydd Mawrth a dydd Iau 

 

NAC OES

Oegell/Rhewgell Gymunedol Crest

 

Ferry Farm Road,
Cyffordd Llandudno,
LL31 9SF

Rhif ffôn: 01492 596783

Cyfeiriad e-bost:
info@crestcooperative.co.uk

9:30am - 4:30pm (dydd Llun i ddydd Gwener) 10:00am - 4pm (dydd Sadwrn)

NAC OES

Gofalu a Rhannu Aberconwy

(Cynhelir y gwasanaeth gan Eglwysi Lleol Cenhadaeth Aberconwy) 

Maent yn darparu rhestr siopa fisol o tua 26 o brif fwydydd i helpu unigolion a theuluoedd sy’n cael trafferthion ariannol.  

Rhif Ffôn: 07931758331

Maent yn danfon yn bennaf yn Neganwy, Cyffordd Llandudno, Craig y Don, Bae Penrhyn ac i fyny’r dyffryn i Eglwys-bach.

OES

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content