Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Bilio Electronig - Treth y Cyngor

Bilio Electronig - Treth y Cyngor


Summary (optional)
Rydym nawr yn cynnig y dewis i chi gael eich bil treth y cyngor mewn e-bost.
start content

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn cofrestru ar gyfer derbyn bil treth y cyngor dros e-bost?

  • Byddwch yn derbyn pob llythyr mewn e-bost. Bydd y llythyrau hyn yn cael eu hanfon ar ffurf dogfen symudol (PDF)
  • Bydd modd i chi argraffu eich bil
  • Gallwch dalu eich bil yn ddiogel ar-lein drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost

 
Rhowch wybod i ni os ydych chi’n newid eich cyfeiriad e-bost.

Sut ydw i'n rhoi'r gorau i filio electronig?


Os nad ydych chi'n dymuno derbyn eich llythyrau mewn e-bost mwyach, gallwch gwblhau’r ffurflen Treth y Cyngor - rhoi'r gorau i filio electronig.

Os bydd yr e-byst y byddwn yn eu hanfon atoch yn cael eu dychwelyd atom ddwywaith fel rhai sydd heb eu derbyn byddwn yn dileu eich cais am filio electronig ac yn anfon unrhyw ohebiaeth atoch drwy'r post yn y dyfodol.

Bydd angen i chi ailgofrestru i ailgychwyn y biliau electronig eto.

end content