Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Bandiau Treth y Cyngor

Bandiau Treth y Cyngor


Summary (optional)
Bandiau a Ffioedd Treth y Cyngor
start content

Mae eich eiddo wedi cael ei osod mewn band treth y cyngor yn seiliedig ar werth eich tŷ ar 1 Ebrill 2003. Nid yw pris eich cartref heddiw yn ganllaw da ynghylch pa fand y dylai eich cartref fod.

Mae eich bil yn datgan pa fand sy’n gymwys i’ch cartref.

Band PrisioYstod GwerthBwrdeistref Sirol
£
Heddlu

£
Cyngor Tref/ Cymuned (cyfartaledd)
£
Cyfanswm (cyfartaledd)
£
A Up to and including £44,000 958.77 211.20 32.13 1,202.10
B £44,001 to £65,000 1,118.56 246.40 37.48 1,402.44
C £65,001 to £91,000 1,278.36 281.60 42.84 1,602.80
D £91,001 to £123,000 1,438.15 316.80 48.19 1,803.14
E £123,001 to £162,000 1,757.74 387.20 58.90 2,203.84
F £162,001 to £223,000 2,077.33 457.60 69.61 2,604.54
G £223,001 to £324,000 2,396.92 528.00 80.32 3,005.24
H £324,001 to £424,000 2,876.30 633.60 96.38 3,606.28
I £424,001 and above 3,355.68 739.20 112.44 4,207.32


Beth i’w wneud os ydw i’n meddwl bod fy mand yn anghywir?


Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn gyfrifol am osod y bandiau ar gyfer eiddo Treth y Cyngor a’r gwerthoedd trethiannol ar gyfer eiddo annomestig.

Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn eich band neu werth trethiannol dylech gysylltu â’r swyddfa brisio ac nid y cyngor.

Gallwch gysylltu â’r Swyddfa Brisio:

Y wefanVOA - GOV.UK (www.gov.uk)

Ffonio: 03000 505 505

Dylech barhau i dalu eich bil cyfredol tra byddwch yn aros am ganlyniadau apêl.

 

end content