Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Bandiau Treth y Cyngor

Bandiau Treth y Cyngor


Summary (optional)
Bandiau a Ffioedd Treth y Cyngor
start content

Mae eich eiddo wedi cael ei osod mewn band treth y cyngor yn seiliedig ar werth eich tŷ ar 1 Ebrill 2003. Nid yw pris eich cartref heddiw yn ganllaw da ynghylch pa fand y dylai eich cartref fod.

Mae eich bil yn datgan pa fand sy’n gymwys i’ch cartref o 1 Ebrill 2024

Band PrisioYstod GwerthBwrdeistref Sirol
£
Heddlu

£
Cyngor Tref/ Cymuned (cyfartaledd)
£
Cyfanswm (cyfartaledd)
£
A Hyd at ac yn cynnwys £44,000 1,155.58 233.10 35.23 1,423.91
B £44,001 i £65,000 1,348.18 271.95 41.10 1,661.23
C £65,001 i £91,000 1,540.77 310.80 46.97 1,898.54
D £91,001 i £123,000 1,733.37 349.65 52.84 2,135.86
E £123,001 i £162,000 2,118.56 427.35 64.58 2,610.49
F £162,001 i £223,000 2,503.76 505.05 76.32 3,085.13
G £223,001 i £324,000 2,888.95 582.75 88.07 3,559.77
H £324,001 i £424,000 3,466.74 699.30 105.68 4,271.72
I £424,001 ac uwch 4,044.53 815.85 123.29 4,983.67

Darganfod mwy am eich band Treth y Cyngor

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yn cynnal Rhestr Brisio Treth y Cyngor.  Mae hyn yn cynnwys gosod eiddo newydd o fewn band Treth y Cyngor a newid bandiau ar gyfer eiddo pan fo angen.

I ddeall pam bod eich eiddo mewn band penodol gweler Sut y caiff eiddo domestig ei asesu ar gyfer bandiau Treth y Cyngor ar wefan GOV.UK.

Dylech barhau i dalu eich bil cyfredol tra byddwch yn aros am ganlyniadau apêl.

end content