Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Bandiau Treth y Cyngor

Bandiau Treth y Cyngor


Summary (optional)
Bandiau a Ffioedd Treth y Cyngor
start content

Mae eich eiddo wedi cael ei osod mewn band treth y cyngor yn seiliedig ar werth eich tŷ ar 1 Ebrill 2003. Nid yw pris eich cartref heddiw yn ganllaw da ynghylch pa fand y dylai eich cartref fod.

Mae eich bil yn datgan pa fand sy’n gymwys i’ch cartref.

Band PrisioYstod GwerthBwrdeistref Sirol
£
Heddlu

£
Cyngor Tref/ Cymuned (cyfartaledd)
£
Cyfanswm (cyfartaledd)
£
A Up to and including £44,000 922.33 203.70 31.75 1,157.78
B £44,001 to £65,000 1,076.06 237.65 37.04 1,350.75
C £65,001 to £91,000 1,229.78 271.60 42.33 1,543.71
D £91,001 to £123,000 1,383.50 305.55 47.62 1,736.67
E £123,001 to £162,000 1,690.94 373.45 58.20 2,122.59
F £162,001 to £223,000 1,998.39 441.35 68.78 2,508.52
G £223,001 to £324,000 2,305.83 509.25 79.37 2,894.45
H £324,001 to £424,000 2,767.00 611.10 95.24 3,473.34
I £424,001 and above 3,228.17 712.95 111.11 4,052.23


Beth i’w wneud os ydw i’n meddwl bod fy mand yn anghywir?


Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn gyfrifol am osod y bandiau ar gyfer eiddo Treth y Cyngor a’r gwerthoedd trethiannol ar gyfer eiddo annomestig.

Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn eich band neu werth trethiannol dylech gysylltu â’r swyddfa brisio ac nid y cyngor.

Gallwch gysylltu â’r Swyddfa Brisio:

Y wefan: Y Swyddfa Brisio

E-bost: ctwales@voa.gsi.uk

Ffonio: 03000 505 505

Dylech barhau i dalu eich bil cyfredol tra byddwch yn aros am ganlyniadau apêl.

 

end content