Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Taflen Treth y Cyngor

Taflen Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content

Sut ydym ni’n gwario Treth y Cyngor?

Rydym ni’n gyfrifol am gasglu Treth y Cyngor oddi wrth breswylwyr i helpu i dalu am waith y cynghorau lleol a’r gwasanaethau brys.

Mae Treth y Cyngor yn dreth sy’n seiliedig ar eiddo ac yn daladwy ar bob eiddo domestig. Bydd pob eiddo yn derbyn un bil Treth y Cyngor, ac fel rheol y bobl sy’n berchen ar neu’n byw yn yr eiddo fydd yn gyfrifol am ei dalu.

Mae’r Dreth y Cyngor rydych chi’n ei dalu yn cael ei rannu rhwng y Cyngor Sir, Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a’r Cyngor tref neu Gymuned.

Mae’r taflenni canlynol yn egluro sut caiff eich Treth y Cyngor ei wario

end content