Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Disgowntiau Treth y Cyngor, Gostyngiadau ac Eithriadau

Disgowntiau Treth y Cyngor, Gostyngiadau ac Eithriadau


Summary (optional)
Efallai y bydd rhai anheddau yn cael eu heithrio rhag talu Treth y Cyngor. Gall unigolion wneud cais i’w Awdurdod Lleol i gael Gostyngiad Treth y Cyngor ac yn dibynnu a ydynt yn gymwys ai peidio, byddant yn cael cyfraniadau i dalu am eu Treth y Cyngor
start slider

end slider
start grid

start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid