Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Talu Treth y Cyngor

Talwch eich Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content

| Debyd UniongyrcholTalwch Ar-leinCerdyn Debyd neu Gredyd | Taliadau dros y ffôn | Talu'n bersonal |

Debyd Uniongyrchol


Debyd Uniongyrchol yw’r dull hawsaf o dalu treth y cyngor. Mae 88% o breswylwyr yn talu fel hyn.

Unwaith y bydd y taliad wedi ei sefydlu, ni fydd rhaid i chi wneud unrhyw beth.

Gallwch ddewis talu:

  • Bob pythefnos
  • Bob mis ar y 5ed, 16eg, 20fed neu'r 28ain
  • Bob tri mis
  • Bob chwe mis
  • Unwaith y flwyddyn

 

Talwch Ar-lein

Cerdyn Debyd neu Gredyd

Does dim ffi am ddefnyddio eich cerdyn debyd neu gredyd.

Taliadau dros y ffôn

Rydym yn derbyn y prif gardiau debyd a chredyd. Gallwch dalu trwy ddefnyddio ein llinell dalu awtomataidd - mae ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Rhif ffôn: 0300 5000 966

Talu’n bersonol

Gallwch dalu yn eich Swyddfa Bost leol neu eich siop Payzone am ddim. Ewch â’r bil gyda chi.

end content