Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Problemau wrth dalu eich Treth y Cyngor

Problemau wrth dalu eich Treth y Cyngor


Summary (optional)
Bydd anwybyddu eich problemau dyled dim ond yn gwneud pethau’n waeth. Os ydych yn cael anhawster i dalu eich treth y cyngor, cysylltwch ag Uned Treth y Cyngor ac esboniwch pam.