Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol


Summary (optional)
Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys cymdogion ymosodol neu swnllyd, taflu sbwriel a graffiti. Fe all eich gadael yn teimlo wedi'ch brawychu, yn flin neu’n ofn a chael effaith negyddol ar ansawdd bywyd mewn cymuned.
start content

Adrodd am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yng Nghonwy

 

Cysylltwch â Ni

 • Ffurflen ar-lein
 • Ffôn: 01492 575177 neu 01492 575215 (yn ystod oriau swyddfa arferol); neu tu allan i oriau swyddfa: 0300 123 3079 (Llinell Boeth YGG - Tu Allan i Oriau Swyddfa)

 

Cysylltwch â ni trwy'r post

Cydlynydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol  
Uned Diogelwch Cymunedol
Gwasanaethau Rheoleiddio
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

 


Enghreifftiau eraill o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

 • Dirfod Troseddol a Fandaliaeth
 • Niwsans yn ymwneud â cherbydau
 • Ymddygiad sy'n niwsans
 • Ymddygiad Stwrllyd
 • Yfed a Begera ar y Stryd
 • Camddefnyddio Cyffuriau/ Sylweddau a Delio Cyffuriau
 • Problemau'n Ymwneud ag Anifeiliaid
 • Galwadau Ffug
 • Puteindra/ Gweithredoedd Rhywiol

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr a bydd unrhyw weithred o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei ymchwilio'n drylwyr i ddarganfod y ffeithiau.

end content