Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Troseddau ac Argyfyngau Bod yn Barod am Argyfyngau Cyn argyfwng – cyngor i'ch helpu i baratoi

Cyn argyfwng – cyngor i'ch helpu i baratoi


Summary (optional)
Mae yna nifer o risgiau a allai effeithio arnom ni a'r gymuned ac achosi argyfwng. Mae'r rhain yn cynnwys tywydd garw fel eira, llifogydd neu dywydd poeth a risgiau eraill fel damweiniau diwydiannol neu ffliw pandemig.
start content

Mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd a fydd yn golygu eich bod chi a'ch cartref wedi paratoi'n well pe bai argyfwng yn digwydd ac yn barod i gymryd camau adfer. 

Cynlluniau rhag Argyfwng Personol/Teuluol

Mae sawl peth mae’n rhaid i chi feddwl amdanynt wrth gynllunio rhag argyfwng.  Mae gwybodaeth am sut y gallwch baratoi ar gyfer argyfwng, datblygu eich cynllun argyfwng eich hun a/neu becyn argyfwng i'w cael yn y ddogfen a dolenni gwe isod. Pethau fel paratoi cynllun rhag argyfwng teuluol neu baratoi bag rhag ofn y gofynnir i chi adael eich eiddo.

Cynllun Gwydnwch Cymunedol

Gall eich cymuned baratoi Cynllun Gwydnwch Cymunedol rhag Argyfwng i sicrhau eich bod yn barod i ymateb mewn modd cydlynol os bydd argyfwng yn eich ardal chi. 

I gael rhagor o wybodaeth am y pynciau hyn dilynwch y dolenni cyswllt isod neu cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio rhag Argyfwng.

Gogledd Cymru - Paratoi ar gyfer argyfyngau (PDF)

end content