Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tywydd poeth eithafol


Summary (optional)
Mae cyfnodau hir o dywydd poeth eithafol yn peri risgiau iechyd difrifol.
start content
Ewch i Iechyd Cyhoeddus Cymru am gyngor
Ewch

Mae profi tymereddau uchel yn gallu lladd. Mae’r rhai sydd fwyaf mewn perygl yn cynnwys pobl hŷn, plant ifanc iawn a phobl â chyflyrau meddygol sy'n bodoli eisoes.

end content