Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Llansannan Flood Alleviation Scheme


Summary (optional)
start content

Pwrpas y cynllun 

Beth fydd y cynllun yn ei wneud?

 • Lleihau’r perygl o lifogydd yn y pentref
 • Creu cynnydd o 70% yng nghynhwysedd y system 

Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy:

 • wneud y cwlfertau presennol yn fwy
 • lledu sianeli’r afon
 • chael gwared ar unrhyw rwystrau yn y sianeli

Buddion amgylcheddol

 • Cael gwared ar adeileddau cored mewn tri lleoliad i helpu pysgod i ymfudo
 • Gosod bafflau ar hyd gwely’r sianel i greu mannau gorffwys i bysgod sy’n ymfudo
 • Gosod wal gynnal Rootlok i wella bioamrywiaeth

Buddion cymdeithasol

 • Creu dwy ardal gymunol newydd ar hyd yr A544

Cyllid y Prosiect

 • Ariannwyd 85% gan Lywodraeth Cymru
 •  Ariannwyd 15% gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Rhaglen:

Cam dylunio wedi’i gwblhau: 31 Mai 2021

Cam Tendr Adeiladu: Mehefin 2021

Cam 1 – Adeiladu: Medi tan Hydref 2021

 • Uwchraddio Cwlfert A544
 • Adeiladu Adfer afon Dalar Bach
 • Gwaith gwella’r sianel yn Llain Hiraethog

  • Argae newydd ar hyd yr arglawdd ar y chwith o fewn y maes parcio 
  • Pont gerbydau newydd
  • Uwchraddio wal bresennol y sianel ar yr arglawdd ar yr ochr chwith
  • Pont newydd i gerddwyr ac ardal gymunol
  • Ardal gymunol newydd wrth fewnfa cwlfert Ffordd Gogor


Cam 2 - Dargyfeirio Cyfleustodau: Gaeaf 2021/2022

Cam 3 – Adeiladu: yn dechrau yn y Gwanwyn 2022

 • Newid cwlfert Ffordd Gogor gan gynnwys mewnfa newydd yn Llain Hiraethog a gollyngfa ar sianel Uwch yr Aled
 • Gwelliannau i’r system draenio priffyrdd
 • Dargyfeirio carthffos fudr Dŵr Cymru Rheoli Traffig yn ystod y gwaith adeiladu:

 • A544 Cau un lôn o’r ffordd yn ystod hydref 2021
 • Ffordd Gogor Cau’r ffordd yn gyfan gwbl  yn ystod haf 2022

Cynllun Arfaethedig 

end content