Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Bwlio


Summary (optional)
start content

Beth ddylwn ei wneud os yw fy mhlentyn yn cael ei fwlio?

  • Trafod y mater gyda'r pennaeth yn gyntaf
  • Gofyn am bolisi bwlio'r ysgol
  • Gofyn am bolisi disgyblaeth yr ysgol
  • Dim gwelliant - gofyn am gyfarfod gyda'r llywodraethwr sy'n ymdrin ag ymddygiad a disgyblaeth
  • Gall y gweithiwr cymdeithasol addysg ddarparu cefnogaeth/cyngor
  • Cysylltwch â'r heddlu os yw'r bwlio yn digwydd y tu allan i'r ysgol

 

Am gyngor pellach cysylltwch â:

Rheolwr Gwasanaeth Cymdeithasol Addysg
Gwasanaethau Addysg
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Ffôn:  01492 575031

end content