Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Cysylltwch â ni – Gwasanaethau Addysg

Cysylltwch â ni – Gwasanaethau Addysg


Summary (optional)
start content
Gwasanaethau Addysg Conwy,
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

Ffôn: 01492 575031

Oriau Swyddfa:

  • Dydd Llun i Ddydd Iau: 9am - 5pm
  • Dydd Gwener: 9am - 4.45pm

Er mwyn gwneud sylw, rhoi canmoliaeth, mynegi pryder neu wneud cwyn ynghylch unrhyw un o'r canlynol, cysylltwch â Phennaeth yr ysgol:

  • Staff Ysgol/Athrawon
  • Derbyn i'r ysgol
  • Gwahardd o'r ysgol
  • Adeiladau/Safle Ysgol
  • Ymddygiad Disgybl/Disgyblaeth

Dilynwch y dolenni cyswllt isod i gysylltu â ni ynghylch: 

end content