Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwasanaeth Ieuenctid Conwy

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy


Summary (optional)
 
start content

Neidio i:  Cofrestra ar gyfer Cyngor Ieuenctid Conwy  |  Ynglyn â Gwasanaeth Ieuenctid Conwy  |  Prosiect y Dderwen  |  Prosiect Cynnydd

Cyngor Ieuenctid Conwy

ConwyYouthCouncil

Mae Cyngor Ieuenctid Conwy yn tyfu, felly mae gennym fannau i’w llenwi. Os ydych eisiau bod yn rhan o grŵp hwyliog sy’n trafod materion sy’n effeithio arnoch chi a’ch cymuned, cysyllta â ni!

Cofrestra ar gyfer Cyngor Ieuenctid neu fel arbenigwr tai

 

Ynglyn â Gwasanaeth Ieuenctid Conwy

ConwyYouthService

Rydyn ni’n wasanaeth ‘mynediad agored’ i’r holl bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy’n byw yn y sir.

Rydyn ni’n darparu amrywiaeth o wasanaethau:

  • Clybiau ieuenctid a gweithgareddau
  • Gwybodaeth i bobl ifanc
  • Chwaraeon a gweithgareddau
  • DofE (Gwobr Dug Caeredin)
  • Cymorth cyflogadwyedd i rai 16-18 oed
  • Gwaith prosiect mewn ysgolion
  • Cymorth lles
  • Gwaith ar y stryd
  • Clybiau ieuenctid dros y we
  • Galw heibio pobl ifanc mwy agored i niwed

Mae pobl ifanc yn dewis cymryd rhan gyda ni. Trwy weithgareddau a pherthnasoedd cadarnhaol, rydyn ni’n cefnogi pobl ifanc i bontio i fod yn oedolion. Rydyn ni’n eu helpu i fod â rôl gadarnhaol yn eu cymunedau.

Gofrestru'ch plentyn mewn gweithgareddau yma

Cysylltwch

Cysylltwch i gael mwy o wybodaeth.  Ein prif swyddfa yw Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn.

Ffôn:  01492 575100
E-bost:  gwasanaethieuenctid@conwy.gov.uk
Facebook, X (Twitter) ac Instagram:  @GIConwyYS

 

Prosiect y Dderwen

OakTreeProject

Mae ein tîm digartrefedd pobl ifanc ar gael i roi cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc am opsiynau tai.

Cysylltwch

Ffôn:  01492 577013
E-bost:  prosiectydderwen@conwy.gov.uk
Gwefan:  www.conwyifanc.com/derw

 

Prosiect Cynnydd

ProgressProject

Ein prosiect cyflogadwyedd ar gyfer pobl ifanc 16 i 25 oed.

Cysylltwch

Ffôn:  01492 577117
E-bost:  progressproject@conwy.gov.uk
Gwefan:  www.conwyifanc.com/cynnydd

end content