Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Dogfennau Ymgynghoriad Addysg Ymgynghoriad ar darpariaeth dysgu ychwanegol newydd yn Ysgol Aberconwy

Ymgynghoriad ar darpariaeth dysgu ychwanegol newydd yn Ysgol Aberconwy


Summary (optional)
Manylion o’r ymgynghoriad ar darpariaeth dysgu ychwanegol newydd yn Ysgol Aberconwy
start content

Yn eu cyfarfod ar 26 Ionawr 2021, cytunodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar y cynnig i agor darpariaeth ddysgu ychwanegol newydd yn ffurfiol yn Ysgol Aberconwy ar gyfer dysgwyr oedran uwchradd ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig, ac i gyhoeddi'r cynnig drwy hysbysiad statudol.

Cyhoeddir yr hysbysiad statudol ddydd Llun 22 Chwefror ac yna mi fydd cyfnod gwrthwynebu o 28 diwrnod.  Dylid e-bostio unrhyw wrthwynebiadau at moderneiddo.ysgol@conwy.gov.uk neu drwy’s post i

Gwasanaethau Addysg,
Blwch Post 1,
Conwy,
LL30 9GN


Mae'r Adroddiad Ymgynghori sy'n crynhoi'r ymgynghoriad sy'n arwain at yr hysbysiad hwn ar gael isod.

Adroddiad Ymgynhori Chwefror 2021 (PDF)

Hysbyseb statudol - 22.02.21 (PDF)


end content