Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Dogfennau Ymgynghoriad Addysg Ymgynghori ar Gyfuno Arfaethedig Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont ac Ysgol Trefriw

Ymgynghori ar Gyfuno Arfaethedig Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont ac Ysgol Trefriw


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cymeradwyo cynnig i ystyried cyfuno Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont ac Ysgol Trefriw.