Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Dogfennau Ymgynghoriad Addysg Ymgynghori ar Gyfuno Arfaethedig Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont ac Ysgol Trefriw

Ymgynghori ar Gyfuno Arfaethedig Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont ac Ysgol Trefriw


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cymeradwyo cynnig i ystyried cyfuno Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont ac Ysgol Trefriw. 
start content

Fel rhan o'r broses ystyried mae Gwasanaethau Addysg yr Awdurdod Lleol wedi bod yn ymgynghori â rhieni disgyblion, staff a llywodraethwyr y tair ysgol, penaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr ysgolion lleol, cynghorwyr, gweinidogion Llywodraeth Cymru, aelodau seneddol ac eraill sydd â diddordeb.

Gweler islaw gopi o ddogfen ymgynghori Gwasanaethau Addysg yr Awdurdod Lleol, sy'n nodi'r cefndir a'r rhesymau dros ystyried uno'r ysgolion.

Adroddiad Ymgynghori ar Gyfuno Arfaethedig Ardal Caerhun a Threfriw 28.1.2016

Adroddiad Ymgynghori Atodiad 1 Ymateb Ymgynghoriad

Adroddiad YmgynghoriAtodiad 2a Ymateb Ymgynghoriad Randdeiliaid

 Adroddiad Ymgynghori Atodiad 2b Ymateb Ymgynghoriad AC

Adroddiad Ymgynghori Atodiad 3 Ymateb Ymgynghoriad UCAC

Adroddiad YmgynghoriAtodiad 4 Ymateb Ymgynghoriad Estyn

Ffurflen Ymateb

Hysbysiad Cyfarfod - Ardal Caerhun a Threfriw

Hysbysiad Statudol Caerhun a Threfriw

Llythyr Ymgynghoriad - Ardal Caerhun a Threfriw

Ymgynghoriad ar Gyfuno Arfaethedig Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont ac Ysgol Trefriw

end content