Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Dogfennau Ymgynghoriad Addysg Cynnyddu nifer y disgyblion yn Ysgol y Gogarth

Cynnyddu nifer y disgyblion yn Ysgol y Gogarth


Summary (optional)
start content

Yn y cyfarfod ar 14 Mai 2019, penderfynodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ymgymryd â phroses ymgynghori statudol ar gynnyddu nifer y disgyblion yn Ysgol y Gogarth i 260.  Daw'r cyfnod ymgynghori i ben at y 24ain Gorffennaf.

Mae'r Ddogfen Ymgynghori lawn a'r Ffurflen Ymateb ar gael isod.

Dyddiad cau’r ymgynghoriad

17:00 Dydd Mercher 24ain Gorffennaf

end content