Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trefniadau derbyniadau ysgol 2023 / 2024


Summary (optional)
Ymgynghoriad Blynyddol ar drefniadau derbyniadau ysgol 2023/2024 (yn cynnwys niferoedd derbyn).
start content

Yn unol ag Adran 89 Deddf Fframwaith a Safonau Ysgolion 1998, rydym yn ymgynghori â chi am drefniadau derbyn arfaethedig ALl Conwy ar gyfer 2023/2024.

Rhaid i'r trefniadau gael eu pennu erbyn 15 Ebrill 2022 a rhaid i'r ymgynghori ddod i ben erbyn 1 Mawrth 2022.

Os oes gennych unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r trefniadau derbyn arfaethedig ar gyfer 2023/24 a wnewch chi e-bostio derbyniadau@conwy.gov.uk erbyn dydd Llun 28ain Chwefror, 2022, fan bellaf.

Rhifau Arfaethedig Derbyniadau Conwy 2023 - Cynradd
Cyfanswm nifer yr ysgolion = 52

RHIF YR YSGOLENW'R YSGOLCAPASITINiferoedd Derbyn Medi 2023

2274

Awel y Mynydd

459

65

2012

Betws y Coed

100

14

3062

Betws yn Rhos

77

11

3303

Blessed William Davies

179

25

2114

Bod Alaw, Colwyn Bay

315

45

3302

Bodafon, Llandudno

108

15

2132

Bro Aled, Llansannan

94

13

2148

Bro Cernyw, Llangernyw

98

14

2271

Bro Gwydir, Llanrwst

311

44

2222

Capel Garmon

46

6

2023

Capelulo, Penmaenmawr

133

19

2123

Cerrigydrudion

85

12

2121

Craig y Don

366

52

2264

Cynfran, Llysfaen

212

30

2269

Cystennin, Mochdre

82

20

2038

Deganwy

273

39

2043

Dolwyddelan

59

8

2275

Dyffryn yr Enfys

120

17

3040

Eglwysbach

69

9

2044

Ffordd Dyffryn, Llandudno

199

28

2225

Glan Conwy

147

21

2111

Glan Gele, Abergele

242

80

2112

Glan Morfa, Abergele

260

37

2053

Glanwydden, Penrhyn Bay

287

41

2267

Hen Golwyn

218

54

3039

Llanddoged

97

13

3059

Llanddulas

131

18

2103

Llandrillo yn Rhos

423

60

3020

Llanfairfechan Infants

92

30

2104

Llanfairtalhaiarn

60

8

3021

Llangelynnin, Henryd

101

14

2131

Llannefydd

78

11

2110

Maes Owen

265

66

2106

Mochdre Infants

81

26

2063

Morfa Rhianedd, Llandudno

170

24

2272

Nant y Groes

316

45

2115

Pant y Rhedyn, Llanfairfechan

173

43

5201

Pen y Bryn, Colwyn Bay

414

59

3024

Pencae, Penmaenmawr

183

26

2086

Penmachno

56

8

2270

Pentrefoelas

71

10

3043

Porth y Felin, Conwy

323

46

3307

San Siôr,   Llandudno

212

30

2221

St Elfod, Abergele

300

75

3038

St. George, Abergele

71

10

3333

St. Josephs, Colwyn Bay

210

30

2273

Sŵn y Don

149

21

2108

T Gwynn Jones, Old Colwyn

181

60

2061

Tudno, Llandudno

226

32

2118

Y Foryd, Towyn

201

67

3340

Y Plas, Llanelian

85

12

3032

Ysbyty Ifan

40

5


Rhifau Arfaethedig Derbyniadau Conwy 2023 - Uwchradd
Cyfanswm nifer yr ysgolion = 7

RHIF YR YSGOLENW'R YSGOLCAPASITIRHIF DERBYN

4023

Aberconwy, Conwy

1244

204

5403

Bryn Elian, Old Colwyn

1037

170

4038

Creuddyn, Penrhyn Bay

716

118

4035

Dyffryn Conwy, Llanrwst

813

128

5402

Eirias, Colwyn Bay

1,497

239

5400

Emrys Ap Iwan, Abergele

1,196

202

4022

John Bright, Llandudno

1,469

259

end content