Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Dogfennau Ymgynghoriad Addysg Dosbarthiadau Adnodd Dysgu Ysgol Sŵn y Don

Dosbarthiadau Adnodd Dysgu Ysgol Sŵn y Don


Summary (optional)
start content

Mewn cyfarfod ar 19 Rhagfyr 2017, penderfynodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gynnal ymgynghoriad statudol ar y posibilrwydd o adleoli’r dosbarthiadau adnodd dysgu sydd wedi’u lleoli’n bresennol yn Ysgol Sŵn y Don.

Mae’r ymgynghoriad statudol hwn bellach wedi dod i ben ac ar 12 Mehefin 2018, bu i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gymeradwyo’r argymhellion a’r Adroddiad Ymgynghoriad terfynol. Mae’r ddogfen ymgynghoriad a’r adroddiad ymgynghoriad ar gael isod:

end content