Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy


Summary (optional)
Ydych chi’n rhiant neu warcheidwad? Os felly, mae gennym gyfoeth o wybodaeth y gobeithiwn a fydd yn ddefnyddiol i chi!
start content

Mae ein cronfa ddata nawr yn rhan o wefan Dewis Cymru. Gan ddefnyddio’r blwch isod, mae modd i chi chwilio am wasanaethau yn eich ardal ac wedyn cyfyngu eich canlyniadau.

 

Gallwch hefyd chwilio am wybodaeth ynghylch:

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni’n uniongyrchol:

Yn ogystal â gwybodaeth am ofal plant, mae gennym wybodaeth am lawer o wasanaethau, sefydliadau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd hefyd.


Rhwydwaith Rhieni

  • Gallwch hefyd gofrestru â’n Rhwydwaith Rhieni lle byddwn yn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau a gweithgareddau wrth i ni gael gwybod amdanyn nhw.
  • Os hoffech ymuno â'r Rhwydwaith Rhieni, llenwch y ffurflen gofrestru ar-lein. Dylai'r ffurflen hon gael ei llenwi gan drigolion Sir Conwy yn unig.
  • Os ydych am wybod mwy cyn cofrestru, mae croeso i chi gysylltu â Margaret Driscoll neu Ceinwen Jeffers ar: 01492 577850 neu e-bostiwch plant.children@conwy.gov.uk

 

Sylwer:

Er bod pob ymdrech wedi’i wneud i sicrhau cywirdeb yr wybodaeth a roddwyd yn y gronfa ddata ar wefan Dewis, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy fod yn atebol neu fod yn gyfrifol am unrhyw wallau a all fod wedi codi. Gan hynny, argymhellir eich bod yn gwirio’r manylion eich hun bob amser i sicrhau fod gwasanaethau yn ateb eich gofynion. Hefyd ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy argymell nac ardystio unrhyw un o’r darparwyr a restrir.

end content