Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Parc Fferm Manorafon


Summary (optional)
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Hwyl i’r teulu oll. Anifeiliaid a chwarae. Oes angen dweud mwy?

  • Dyddiad: Edrychwch ar ein gwefan
  • Amser: 10.00am-5.00pm
  • Lleoliad: Parc Fferm Manorafon, Abergele
  • Grŵp Oedran: I’r teulu oll
  • Cost: Edrychwch ar ein gwefan
  • Trefniadau Cinio: Mae gennym gwt sy’n gwerthu byrbrydau ar y safle ac mae croeso i chi ddod â phicnic gyda chi
  • A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol: Oes – I wneud yn siŵr fod Manorafon yn ddiogel ac yn hwyl i bawb rydym yn cynnig tocynnau ar-lein gydag amseroedd cyrraedd dynodedig. NI FYDD mynediad ‘ar y giât’.

Gallwch archebu tocynnau ddyddiau o flaen llaw i sicrhau mynediad neu gallwch wirio argaeledd tocynnau ac archebu hyd at awr cyn eich amser dynodedig.


Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:

Ffôn: 01745 833237
E-bost: danielle@manorafon.co.uk
Gwe: www.manorafon-farm-park.co.uk

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content