Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

AM DDIM: Diwrnod Criced Gallu Cymysg


Summary (optional)
i’r Teulu i deuluoedd sy’n cefnogi plentyn ag anghenion ychwanegol neu anabledd mewn cydweithrediad ȃ Chlwb Criced Bae Colwyn
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Mae Clwb Criced Bae Colwyn yn cynnig diwrnod blasu am ddim.  Mae’n addas i bob oed a gallu ac mae’n cael ei gynnig i deuluoedd sy’n cefnogi plentyn ag anghenion ychwanegol neu anabledd.  Rydym yn annog y teulu cyfan i gymryd rhan, yn dadau, mamau, ewythrod, modrybedd, neiniau, teidiau, brodyr a chwiorydd.

  • Dyddiad:  Dydd Gwener 13 Awst 2021
  • Amser:  12.00pm – 3.00pm
  • Lleoliad: Clwb Criced Bae Colwyn
  • Grŵp oedran: Pob oed
  • Cost:  Am Ddim
  • Dillad arbennig  a Threfniadau Cinio: Awgrymwn eich bod yn gwisgo dillad cyfforddus a dod â phicnic
  • A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol: Mae’n rhaid archebu lle er mwyn sicrhau bod llefydd ar gael er mwyn cydymffurfio ȃ chanllawiau COVID

I gael ffurflen archebu lle, e-bostiwch samantha@standnw.org

Diwrnod Criced Gallu Cymysgn i'r Telulu (.jpg)

end content