Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

AM DDIM: Bŵtcamp Haf i Deuluoedd


Summary (optional)
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Ymarfer cardio i’r corff cyfan gan ddefnyddio bagiau pwysau, teiars, clwydi a darnau eraill o offer

  • Dyddiad: Pob dydd Mercher a dydd Sadwrn
  • Amser: Dydd Mercher 7.00pm, dydd Sadwrn 9.00am
  • Lleoliad: Active Llan Fitness Studio - Parc Busnes Llanfairfechan
  • Grŵp oedran: 7 i 75 oed
  • Cost: Am ddim
  • Dillad arbennig: Dillad ffitrwydd cyfforddus
  • A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol: ydi

Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:

Ffôn: 07596 695370
E-bost: spintrails@yahoo.com
Gwe: www.activellan.com

end content