Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

AM DDIM – Gwasanaeth Ieuenctid Conwy – Gweithgareddau'r haf


Summary (optional)
start content

Disgrifiad o’r Gweithgaredd:

Bydd gwasanaeth ieuenctid Conwy yn darparu gweithgareddau llawn hwyl gan gynnwys pêl-droed swigod, gweithgareddau chwaraeon, celfyddydau a chrefftau a choginio ledled Conwy, gan gynnwys Llandudno, Cyffordd Llandudno, Llanrwst, Bae Colwyn ac Abergele.

Mae’r holl wybodaeth ar dudalen Facebook y Gwasanaeth Ieuenctid Conwy - @GIConwyYS

  • Dyddiad, Amser a Lleoliad: Amrywiol – archebu lle yn hanfodol
  • Grŵp Oedran: 11- 25
  • Cost: Am Ddim
  • Dillad Arbennig: Dillad sy’n briodol o ran y tywydd
  • Trefniadau Cinio: dewch a’ch cinio eich hun!


A yw archebu ymlaen llaw yn hanfodol:


Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy bob gweithiwr ieuenctid ardal.

  • Gogledd – Heather (01492 574567)
  • Canolog – Christian (01492575043)
  • Gorllewin – Tom (01492574533)
  • Dwyrain – Sian (07704545725)
  • De – Rhydian (01492575046)


Manylion cyswllt i gael rhagor o wybodaeth:

Ffôn: 01492 574567
E-bost: Heather.robertshaw1@conwy.gov.uk
Gwe: @GIConwyYS ar Facebook, Instagram a Twitter

end content