Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant (ADG) Conwy 2022-2027

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant (ADG) Conwy 2022-2027


Summary (optional)
start content

Mae’n ofynnol gyfreithiol ar yr awdurdod lleol i gwblhau Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP) fel dyletswydd statudol o dan y Ddeddf Gofal Plant 2006.

Y CSA yw'r offeryn y gall awdurdodau lleol adolygu’r cyflenwad a'r angen am ofal plant yn yr ardal hon a thrwy hynny amlygu bylchau yn y ddarpariaeth a rhoi sylw iddynt ble bo hynny'n bosibl.

O fewn yr asesiad diweddaraf y prif themâu oedd:

  • Hygyrchedd
  • Fforddiadwyedd
  • Cynaliadwyedd


Digonolrwydd Gofal Plant ar gyfer Conwy 2022 – 2027 (PDF, 2MB)

end content