Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hyfforddiant ALNET – Rhan 1


Summary (optional)
Deall y Map Darpariaeth a Darpariaeth Gyffredinol o Safon. Mae’r cwrs hwn ar gyfer arweinwyr lleoliadau ac aelodau staff sy’n gyfrifol am ADY (anghenion dysgu ychwanegol) o fewn eich lleoliad, gydag uchafswm o ddau unigolyn o bob lleoliad ar bob cwrs.

Bydd y cwrs yn amlinellu sut y bydd Conwy yn gweithredu gofynion y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol Newydd o fewn y sector Blynyddoedd Cynnar (0-3+ oed) a chyflwyno Map Darpariaeth Conwy.
start content

Manylion y cwrs:

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrFfi cwrs
23/03/2021 (Sesiwn Saesneg) 1pm - 3pm Remote online training via Zoom  Additional Learning Needs, CCBC AM DDIM
23/03/2021 (Sesiwn Saesneg) 6.30pm - 8.30pm Remote online training via Zoom  Additional Learning Needs, CCBC AM DDIM
24/03/2021 (Sesiwn Saesneg) 6.30pm - 8.30pm Remote online training via Zoom  Additional Learning Needs, CCBC AM DDIM


Nodau ac amcanion y cwrs:

Bydd y sesiynau’n para am 2 awr ar Zoom

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn:

  • Deall gofynion Deddf ALNET a’r broses drawsnewid i’w rhoi ar waith ym mis Medi 2021.
  • Ymwybodol o’r Map Darpariaeth Rhanbarthol.
  • Deall beth yw ystyr darpariaeth gyffredinol o ansawdd uchel.
  • Ystyried pwysigrwydd Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn.

ALNET ACT

end content