Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Awtistiaeth Cymru - Rwy'n gweithio mewn lleoliad blynyddoedd cynnar


Summary (optional)
Mae’r adnoddau yn yr adran hon wedi eu datblygu mewn partneriaeth a phobl awtistig, rhieni a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Nod yr adnoddau yw cynyddu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth am awtistiaeth mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.
start content
Mae’r dolenni hyfforddiant at y dudalen hon yn cynnwys y pynciau isod:
 • Trosolwg o Raglen y Blynyddoedd Cynnar
 • Fideo ‘Sut i...’ y Blynyddoedd Cynnar
 • Arfau Hunanarfarnu
 • Awtistiaeth: Canllaw i Leoliadau Blynyddoedd Cynnar
 • Cynllun staff i Leoliadau Blynyddoedd Cynnar
 • Ardystiad Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth
 • Teifi a’i Ffrindiau
 • Gwobr Dysgu am Awtistiaeth i Leoliadau Blynyddoedd Cynnar
 • Proffil Plentyn
 • Cardiau Lluniau i Blant
 • Cardiau Ciw
 • Adnoddau Ychwanegol

Rwy'n gweithio mewn lleoliad blynyddoedd cynnar - Awtistiaeth Cymru | Autism Wales | National Autism Team

end content