Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig (Yn cynwys hyfforddiant Covid)


Summary (optional)
Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sy'n gofalu am blant o bob oedran, yn enwedig plant o dan 12 oed.
start content

Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig wedi'i ddylunio'n bennaf ar gyfer y rheini sy'n gyfrifol am blant dan 12 oed. Mae'r hyfforddiant yn 12 awr ac mae'n bodloni'r gofynion sydd eu hangen hefo CIW ar gyfer lleoliadau cofrestredig yng Nghymru.  

Dyddiad AmserLleoliad HyfforddwrFfi Cwrs
23 & 24/03/2023
25/03/2023 
6.00 - 9.00pm
9.00am - 4.15pm
Canolfan Lôn Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys CCBC, Gwasanaethau Hamdden £40pp
15 & 16/05/2023  9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £40pp
03 & 04/07/2023 
9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £40pp
13 & 14/07/2023
15/07/2023
6.00 - 9.00pm
9.00am - 4.15pm
Canolfan Lôn Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys CCBC, Gwasanaethau Hamdden £40pp
18 & 19/09/2023 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £40pp
12 & 13/10/202 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £40pp
19 & 20/10/2023
21/10/2023
6.00 - 9.00pm
9.00am - 4.15pm
Canolfan Lôn Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys CCBC, Gwasanaethau Hamdden £40pp
13 & 14/11/2023 9.15am - 4.15pm Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £40pp
23 & 24/11/2023
25/11/2023
6.00 - 9.00pm
9.00am - 4.15pm
Canolfan Lôn Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys CCBC, Gwasanaethau Hamdden £40ppErbyn diwedd y gweithdy bydd dysgwyr yn:

  • Deall rôl a chyfrifoldebau'r Cymorthydd Cyntaf Pediatrig.
  • Gallu rhoi cymorth cyntaf i faban ac i blentyn.
  • Sut i adnabod arwyddion a symptomau, rhoi cymorth cyntaf brys i faban a phlentyn sydd â chyflwr meddygol cronig neu sy'n mynd yn sâl yn sydyn.
  • Deall sut i adnabod arwyddion a symptomau, rhoi cymorth cyntaf mewn argyfwng i faban a phlentyn sydd.

Rhagofalon Covid-19:

  • Gallu rhoi CPR yn ddiogel heb orfod dadebru o geg i geg gan ddefnyddio Masg Falf Bag (BVM).
  • Gwisgo a thynnu Cyfarpar Diogelu Personol yn ddiogel.
  • Cael gwared ar wastraff halogedig yn ddiogel. 
end content