Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant Cyrsiau hyfforddi i Ddarparwyr Gofal Plant Ymwybyddiaeth Diogelwch Tân a Chodi a Symud yn Gorfforol ar gyfer staff sy'n gweithio mewn Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar- Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom

Ymwybyddiaeth Diogelwch Tân a Chodi a Symud yn Gorfforol ar gyfer staff sy'n gweithio mewn Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar- Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom


Summary (optional)
Mae’r gweithdy rhyngweithiol 3 awr o hyd yn cynorthwyo dysgwyr gydag ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Tân a rhagofalon ac arferion da Codi a Symud yn Gorfforol mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar.
start content

Erbyn diwedd y gweithdy bydd dysgwyr yn gallu:

  • Nodi Peryglon Tân mewn lleoliadau Blynyddoedd Cynnar  
  • Deall rôl staff i atal tân  
  • Deall rôl a chyfrifoldebau staff pe bai tân  
  • Nodi tasgau codi a symud yn gorfforol yn y gweithle  
  • Lleihau risgiau wrth gyflawni tasgau codi a symud yn gorfforol

DateTime VenueTrainerCourse Fee
04/06/2024 6.30 - 9pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Groundwork am ddim
13/02/2025 6.30 - 9pm Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Groundwork am ddim
end content