Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant Cyrsiau hyfforddi i Ddarparwyr Gofal Plant Cwrs Cyfun Newydd ar gyfer Swyddog Cymorth Cyntaf eich lleoliad - Cyrsiau 12 awr Cymorth Cyntaf Pediatrig a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Cyrsiau 12 awr Cymorth Cyntaf Pediatrig a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle i Swyddogion Cymorth Cyntaf


Summary (optional)
Cwrs Cyfun Newydd ar gyfer Swyddog Cymorth Cyntaf eich lleoliad: Cyrsiau 12 awr Cymorth Cyntaf Pediatrig a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle
start content


Mae’r holl ddarparwyr gofal plant yng Nghonwy yn cael y cyfle i fynd i’n cyrsiau Cymorth Cyntaf Pediatrig 12 awr, fodd bynnag mae’r cwrs newydd hwn yn cynnwys gofyniad ychwanegol ar y Swyddog Cymorth Cyntaf i gael y Dystysgrif Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle.  Un cwrs, dwy dystysgrif. 

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn nodi bod “Rhaid i gyflogwyr sicrhau bod gweithwyr yn cael cymorth ar unwaith os ydynt yn mynd yn sâl neu’n cael eu hanafu yn y gwaith.”

 

Mae'r cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig wedi'i ddylunio'n bennaf ar gyfer y rheini sy'n gyfrifol am blant dan 12 oed.  Mae'r hyfforddiant yn 12 awr ac mae'n bodloni'r gofynion sydd eu hangen gan CIW ar gyfer lleoliadau cofrestredig yng Nghymru.

Wrth ddilyn y cwrs hwn byddwch yn:

 • Deall rôl a chyfrifoldebau'r Swyddog Cymorth Cyntaf Pediatrig
 • Gallu rhoi cymorth cyntaf i faban ac i blentyn
 • Deall sut i adnabod arwyddion a symptomau, rhoi cymorth cyntaf brys i faban a phlentyn sydd â chyflwr meddygol cronig neu sy'n mynd yn sâl yn sydyn
 • Deall sut i adnabod arwyddion a symptomau, rhoi cymorth cyntaf mewn argyfwng i faban a phlentyn sydd

Rhagofalon COVID-19:

 • Gallu rhoi CPR yn ddiogel heb orfod dadebru o geg i geg gan ddefnyddio Masg Falf Bag (BVM)
 • Cael gwared ar wastraff halogedig yn ddiogel

 

Dyma elfennau ychwanegol yn ymwneud â Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle sydd eu hangen i’ch cymhwyso ar gyfer y dystysgrif ychwanegol:

 • Deall sut mae’r galon yn gweithio
 • Gwahaniaeth rhwng angina a thrawiad ar y galon
 • Hanes, arwyddion, symptomau a thriniaeth ar gyfer pwl o angina.Hanes, arwyddion, symptomau a thriniaeth ar gyfer trawiad ar y galon (hyd at 30 munud)
 • Deall beth yw strôc yn yr ymennydd
 • Y 2 wahanol fath o strôc
 • Hanes, arwyddion, symptomau a thriniaeth ar gyfer strôc (hyd at 30 munud)

 

PMae’n rhaid i’r cyfranogwyr fod yn abl yn gorfforol i wneud yr elfen adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR).  Os bydd cyfranogwr yn methu cyflawni hyn, o dan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ni fydd yr elfen yn cyfrif tuag at gymhwyso fel swyddog cymorth cyntaf ar y safle, gan na fydd y safonau’n cyrraedd yr hyn a ddisgwylir o swyddog cymorth cyntaf, ac ni fydd yn derbyn tystysgrif.

Y gost am y ddau ddiwrnod yw £75.

Mae'n rhaid talu wrth archebu lle.  Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut i dalu ffoniwch 01492 577862.

Sylwer hefyd y bydd cost ychwanegol o £20 os byddwch yn absennol neu'n canslo'n hwyr.

 

DyddiadAmserLleoliadHyfforddwrFfi'r Cwrs
12/10/2023 & 13/10/2023 9.15 yb - 4.15 yp Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £65
13/11/2023 & 14/11/2023 9.15 yb - 4.15 yp Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £65
08/02/2024 & 09/02/2024 9.15 yb - 4.15 yp Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £65
14/03/2024 & 15/03/2024 9.15 yb - 4.15 yp Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £65
09/05/2024 & 10/05/2024 9.15 yb - 4.15 yp Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £65
20/05/2024 & 21/05/2024 9.15 yb - 4.15 yp Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £65
25/06/2024 & 26/06/2024 9.15 yb - 4.15 yp Coed Pella, Bae Colwyn CCBC, Gwasanaethau Hamdden £65

 

end content