Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gweithdy Makaton Lefel 4


Summary (optional)
start content

 

Manylion y cwrs

DyddiadAmser LleoliadHyfforddwrFfi'r Cwrs
18/03/2024 Lefel Pedwar - Rhan 1
20/03/2024 Lefel Pedwar - Rhan 2
21/03/2024 Lefel Pedwar - Rhan 3
(Rhaid mynychu’r bob ddyddiad)
6.30 - 9pm Hyfforddiant ar-lein trwy Zoom Hyfforddwr Makaton Achrededig Am ddim
19/03/2024 Lefel Pedwar - Rhan 1
&
21/03/2024 Lefel Pedwar - Rhan 2
(rhaid mynychu'r ddau ddyddiad)
5 - 8.30 / 9pm Hyfforddiant ar-lein trwy Zoom Hyfforddwr Makaton Achrededig Am ddim

 

Nodau ac amcanion y cwrs

Mae hyfforddiant Lefel 4 yn dilyn gweithdai lefelau blaenorol ac yn cyflwyno geirfa bellach i gefnogi datblygiad sgiliau cyfathrebu ac iaith.  Mae’n rhaid i ddysgwyr gwblhau Lefel 3 cyn mynychu’r gweithdy hwn.

Darperir y gweithdy yn fyw ar-lein a bydd yn cymryd oddeutu 7 awr a hanner.  Rhaid gwneud yr hyfforddiant ar liniadur, cyfrifiadur personol neu gyfrifiadur llechen â chamera, meic a seinydd; nid yw ffonau clyfar yn addas.

end content