Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer Gwarchodwyr Plant


Summary (optional)
start content

Mae’r sesiwn hon wedi’i dylunio’n arbennig ar gyfer gwarchodwyr plant.

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn sy’n para 3 awr yn helpu dysgwyr i ddod i ddeall cyfrifoldebau a gofynion deddfwriaethol rheoli Iechyd a Diogelwch.

Manylion y cwrs

DyddiadAmser LleoliadHyfforddwrFfi y cwrs
7 Tachwedd 2024 6pm tan 9pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Llandudno Groundwork Am ddim
21 Ionawr 2025 6pm tan 9pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Llandudno Groundwork Am ddim


Nodau ac amcanion y cwrs

Erbyn diwedd y gweithdy, bydd y dysgwyr yn:
  • Erbyn diwedd y gweithdy, bydd y dysgwyr yn: 
  • Ymwybodol o’u cyfrifoldeb cyffredinol
  • Deall beth sy’n torri rheolau iechyd a diogelwch a chanlyniadau a chosbau posib gwneud hynny
  • Ymwybodol o Ddiogelwch Tân
  • Ymwybodol o Godi a Chario
  • Ymwybodol o sut i Atal a Rheoli Heintiau
  • Gwybod sut i gynnal iechyd a diogelwch da
  • Gwybod sut i gadw cofnodion
  • Gwybod sut i gynnal archwiliad iechyd a diogelwch mewnol
end content