Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rheoli iechyd a diogelwch mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar


Summary (optional)
start content

Mae’r sesiwn hon wedi’i dylunio’n benodol i berchnogion, rheolwyr, goruchwylwyr ac aelodau pwyllgorau.

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn sy’n para 3 awr yn helpu dysgwyr ddeall y cyfrifoldebau a gofynion deddfwriaethol rheoli iechyd a diogelwch.

Manylion y cwrs

DyddiadAmser LleoliadHyfforddwrFfi y cwrs
17 Hydref 2024 6pm tan 9pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Llandudno Mark Hughes, Groundwork Am ddim
20 Chwefror 2025 6pm tan 9pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Llandudno Mark Hughes, Groundwork Am ddim


Nodau ac amcanion y cwrs

Erbyn diwedd y gweithdy, bydd dysgwyr yn:

  • Ymwybodol o’u cyfrifoldeb cyffredinol
  • Cynefino a hyfforddiant parhaus i staff
  • Deall pan fydd rheolau iechyd a diogelwch yn cael eu torri a chanlyniadau a chosbau posibl
  • Ymwybodol o ddiogelwch tân
  • Ymwybodol o godi a symud yn gorfforol
  • Ymwybodol o atal a rheoli heintiau
  • Gwybod sut i gynnal iechyd a diogelwch da
  • Gwybod sut i gadw cofnodion
  • Gwybod sut i gynnal archwiliad iechyd a diogelwch mewnol
end content