Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Diogelu Grŵp C


Summary (optional)

Mae’r cwrs 2 ddiwrnod hwn yn ymdrin â’r cynnwys sydd ei angen yn dilyn y newidiadau i’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol Gofal Plant.

Mae’n ofynnol i holl Reolwyr Blynyddoedd Cynnar, Dirprwy Reolwyr, Unigolyn Diogelu Dynodedig, Unigolyn Cyfrifol / Unigolyn Cofrestredig a Gwarchodwyr Plant sy’n gweithio o fewn lleoliadau gofal plant i gael eu hyfforddi i’r lefel ofynnol erbyn Tachwedd 2024.

start content

Manylion y cwrs

Dyddiad ac amserLleoliadHyfforddwrFfi u cwrs
11 Mai 2024
a
18 Mai 2024
(dau ddydd Sadwrn)
9am tan 5pm
Canolfan Lôn Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys, Llandudno Non Davies Am ddim
24 Mai 2024
a
31 Mai 2024
(dau ddydd Gwener)
9 am tan 5pm
Canolfan Lôn Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys, Llandudno Non Davies Am ddim
Dydd Iau 13 Mehefin 2024 a dydd Gwener 14 Mehefin 2024, 6pm tan 9pm
a
dydd Sadwrn 15 Mehefin, 9am tan 5pm
Canolfan Lôn Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys, Llandudno Non Davies Am ddim
Dydd Gwener 5 Gorffennaf a dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2024
9am tan 5pm
Canolfan Lôn Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys, Llandudno Non Davies Am ddim
Dydd Llyn 12 & Dydd Mawrth13 Awst 2024  9am tan 5pm Canolfan Lôn Hen Ysgol, Rhodfa'r Eglwys, Llandudno Non Davies Am ddim

 
Nodau ac amcanion y cwrs

Mae’r cwrs 2 ddiwrnod hwn yn ymdrin â’r cynnwys sydd ei angen yn dilyn y newidiadau i’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol Gofal Plant.

Bydd y sesiynau Grŵp C hyn yn cynnwys:

 • Deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, codau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol cysylltiedig â diogelu.
 • Sut i weithio mewn modd sy’n diogelu pobl rhag camdriniaeth, niwed ac esgeulustod.
 • Y ffactorau, sefyllfaoedd a gweithredoedd a all arwain neu gyfrannu at gamdriniaeth, niwed neu esgeulustod.
 • Sut i adrodd, ymateb i a chofnodi pryderon neu honiadau cysylltiedig â diogelu.
 • Hyrwyddo diogelu pobl
 • Hyrwyddo ymarfer sy’n canolbwyntio ar y plentyn / unigolyn
 • Cymryd rhan mewn prosesau diogelu
 • Cefnogi eraill i ddiogelu pobl (ar gyfer y rheiny â chyfrifoldeb goruchwyliol)
 • Gweithio gydag eraill i ddiogelu pobl
 • Cynnal atebolrwydd proffesiynol
 • Safonau sy’n benodol i ymarferwyr sy’n darparu gwasanaethau sylweddol i blant a phobl ifanc.
 • Safonau sy’n benodol i ymarferwyr sy’n darparu gwasanaethau sylweddol i oedolion.
end content