Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sesiynau Briffio Gweithdrefnau Diogelu Trwy Zoom


Summary (optional)
Sesiwn ymwybyddiaeth ychwanegol ar sut i ddefnyddio’r “ap – diogelu” – nid hwn yw’r hyfforddiant Diogelu Gorfodol mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn mynnu dylai lleoliadau ei gael.
start content end content