Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Diogelu Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom


Summary (optional)
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan ar gyfer staff y Blynyddoedd Cynnar.
start content

Manylion y cwrs:

DateTime VenueTrainerCourse Fee
12/10/2023 18.30 - 21.00 Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Y Bont, Canolfan Hyfforddiant CBSC Am ddim 
21/11/2023 18.30 - 21.00 Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Y Bont, Canolfan Hyfforddiant CBSC Am ddim 
07/12/2023 18.30 - 21.00 Hyfforddiant o bell dros y we drwy Zoom Y Bont, Canolfan Hyfforddiant CBSC Am ddim 


Nodau ac amcanion y cwrs:

  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth rhagarweiniol ar Ddiogelu, gan ddefnyddio deunyddiau Gofal Cymdeithasol Cymru, ar gyfer staff sy'n gweithio yn y Sector Blynyddoedd Cynnar.
  • Bydd y sesiwn yn 3 awr o hyd a bydd yn anelu at gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Ddiogelu ac Amddiffyn Plant a'r rôl y mae staff yn chwarae yn eu sefydliadau i amddiffyn a chefnogi plant ac oedolion sy'n agored i niwed.
end content