Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyrsiau Hyfforddi i Ddarparwyr Gofal Plant


Summary (optional)
Nid yw'r ffi canslo neu ddiffyg presenoldeb o £20 yn berthnasol yn ystod yr hinsawdd COVID gyfredol. Ni ddylai unigolion fynychu hyfforddiant wyneb yn wyneb os ydyn nhw'n teimlo'n sâl. Rhowch wybod i Dîm Addysg a Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar Conwy cyn gynted ag y gallwch os ydych am ganslo'ch presenoldeb.