Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyllid Myfyrwyr Cymru


Summary (optional)
Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru, bellach yn gyfrifol am brosesu pob cais.
start content
Am fanylion ar sut i ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr, trowch at
Ewch

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru, sydd wedi ei leoli yng Nghyffordd Llandudno, nawr yn gyfrifol am brosesu, asesu a thalu cyllid i fyfyrwyr ar gyfer pob cais.

Os oes gennych ymholiad am eich cyfrif cyllid i fyfyrwyr, dylech nawr gysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.

Gall tudalennau CMC Facebook a CMC Twitter hefyd ddarparu gwybodaeth a diweddariadau rheolaidd.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content