Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Polisïau, Cynlluniau a Dogfennau Dogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg

Dogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg


Summary (optional)
Dogfen yn rhestru'r holl ysgolion, unedau a chanolfannau yng Nghonwy
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cyhoeddi'r ddogfen hyn yn unol â'i ddyletswydd o dan Adran 92 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998. Mae'n rhoi gwybodaeth am ysgolion a Gwasanaethau Addysg Cyngor Conwy, ac mae'n cynnwys datganiadau ar rai o bolisiau'r Cyngor a manylion sylfaenol am bob ysgol.

Dogfen Wybodaeth Ysgolion 2024-2025 (PDF, 0.9MB)

end content