Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Polisïau, Cynlluniau a Dogfennau Dogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg

Dogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg


Summary (optional)
Dogfen yn rhestri holl ysgolion, unedau a canolfannau yng Nghonwy
start content

Cyhoeddwyd y ddogfen hon gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gyflawni ei ddyletswydd o dan Adran 92 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgol 1998. Rhydd wybodaeth am ysgolion a Gwasanaethau Addysg CBS Conwy, ac fe gynnwys ddatganiad ar rai o bolisiau'r Cyngor a manylion sylfaenol am bob ysgol.

Ysgolion a Gwasanaethau Addysg Dogfen Wybodaeth  (PDF, 1798KB)

end content