Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Adran 52 - Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998


Summary (optional)
Mae'n ofynnol i'r Awdurdod o dan Adran 52 o'r Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 gynhyrchu Datganiad Cyllidol a Datganiad Alldro ar gyfer pob blwyddyn ariannol.