Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Derbyniadau Ysgolion Trosglwyddo o ysgol i ysgol yn ystod y flwyddyn

Trosglwyddo o ysgol i ysgol yn ystod y flwyddyn


Summary (optional)
Gwybodaeth a cais trosglwyddo o un ysgol i llall yn ystod y flwyddyn
start content


Gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn y gellir ei hargraffu o'r ffurflenni trwy glicio yma.

Defnyddiwch y cais hwn os ydych chi am drosglwyddo'ch plentyn o un ysgol i'r llall yn ystod y flwyddyn.

Nid oes unrhyw sicrwydd y gellir cynnig lle os yw'r grŵp blwyddyn yn eich ysgol ddewisol yn llawn. Bydd yn fanteisiol i rhoi fwy na un dewis ysgol ar y ffurflen gais. Peidiwch â symud eich plentyn o'i ysgol bresennol cyn i chi gael cadarnhad o le a dyddiad cychwyn yn yr ysgol newydd.Gwybodaeath defnyddiol ynghlyn a derbyniadau:

end content