Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

E-Ddysgu ar gyfer Llywodraethwyr Ysgol


Summary (optional)
start content

Datblygwyd y modiwlau E-ddysgu er mwyn galluogi’r llywodraethwyr a chlercod hynny sy’n ei chael yn anodd mynychu rhaglenni hyfforddiant datblygu llywodraethwyr gorfodol a drefnwyd gan yr ALl. Ni fwriadwyd e-ddysgu i gymryd lle hyfforddiant wyneb yn wyneb, ond i’w ategu.

Mae’r hyfforddiant gorfodol nawr ar gael i bob clerc a llywodraethwr ac ar ôl ei orffen gellir argraffu tystysgrif a rhoi copi i’r clerc. Rhowch eich cyfeiriad e-bost Hwb (@hwbcymru.net) i’ch clerc. Bydd y clerc wedyn yn cysylltu â llywodraethwyr@conwy.gov.uk i gael eich manylion mewngofnodi unigol.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content