Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cludiant Ysgol


Summary (optional)
start slider

end slider
start grid

Defnyddiwch y ddolen ganlynol Cais am Gludiant Ysgol - Gwybodaeth - Self (achieveservice.com) i wneud cais am gludiant o'r cartref i'r ysgol ar gyfer dysgwyr cymwys sy'n

• dechrau'n llawn amser yn yr ysgol gynradd Mis Medi a
• dysgwyr presennol blwyddyn 6 sy'n dechrau Addysg Uwchradd Mis Medi


start grid

end grid

start grid-more

end grid-more
end grid