Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ysgol Ardal Caerhun a Threfriw


Summary (optional)
start content

Caerhun-and-Trefriw-Area1

Bydd yr ysgol newydd hon yn Nolgarrog yn cymryd lle Ysgol Dolgarrog, Ysgol Tal y Bont, ac Ysgol Trefriw. Dechreuodd y contractwyr K&C Construction weithio ar y safle yn Nhachwedd 2017 ac mae’r ysgol i agor yn 2019. Ar y dudalen hon fe gewch yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y gwaith adeiladu a chopïau o ddogfennau statudol sy’n ymwneud â’r prosiect.


Newyddlenni


Dogfennau Statudol


Dogfennau Cysylltiedig

end content