Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Bae Colwyn – Ysgol Nant y Groes


Summary (optional)
start content

Bydd lle i 316 yn yr ysgol newydd ynghyd â 24 lle meithrin.

Ochr yn ochr â’r gwaith adeiladu, bydd Ysgol Babanod Glan y Môr ac Ysgol Iau Pendorlan yn cau ac un ysgol gynradd - Ysgol Nant y Groes yn agor ar y safle presennol.

K&C Construction wedi cael y contract.

Gwaith wedi dechrau yn ystod haf 2016. Darperir yr arian ar gyfer y prosiect gan Raglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Bydd yr arian cyfatebol ar sail 50/50 gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu’r 50% arall o’r arian angenrheidiol.

Digwyddiadau a Newyddion Diweddaraf 

Dogfennau Statudol

end content