Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardal Penmaenrhos – Ysgol Sŵn y Don


Summary (optional)
start content

Bydd ailddatblygiad safle blaenorol Ysgol Tan y Marian yn dod a disgyblion o Ysgol Babanod Penmaenrhos ac Ysgol Iau Tan y Marian ynghyd yn Ysgol Sŵn y Don a fydd yn darparu un ysgol gynradd gyda lle i 150. 

Penodwyd Dawnus Construction Ltd gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ym Mehefin 2015 i wneud y gwaith.             

Bydd y prosiect yn cynnwys dosbarthiadau newydd ar gyfer disgyblion cyfnod sylfaen, ailstrwythuro ac adnewyddu safle’r ysgol gyfan. Bydd yr ysgol newydd yn darparu ardaloedd addysgu galwedigaethol newydd ynghyd â meysydd chwaraeon aml-ddefnydd ac ardaloedd cynefin a hamdden.              

Darperir arian ar gyfer y prosiect ar sail 50/50 gan Raglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru a gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. 

Digwyddiadau a Newyddion Diweddaraf

Dogfennau Statudol

end content